Zwroty i reklamacje

Zwrot do 30 dni w servecom.pl
również dla firm!

 


Zapoznaj się z regulaminemformularzem zwrotu.

Szanowny Kliencie, skoro znalazłeś się na tej stronie, to najprawdopodobniej nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.

Zgłoszeń gwarancyjnych dokonujemy poprzez rejestrację na stronie rma.servecom.pl i uzupełnienie wymaganych informacji. Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

Oczywiście, nie musisz korzystać z naszych formularzy. Możesz skorzystać z innych wzorów lub samodzielnie sporządzić stosowne pismo. Masz tutaj pełną dowolność!
Na początek wybierz, która z opisanych sytuacji jest zgodna z Twoją i pobierz odpowiedni formularz.

 

Zakupione produkty

Dotarły do mnie uszkodzone

Dotarły do mnie inne, niż zostały zamówione

Dotarły do mnie, ale są niezgodne z umową

 

 

W takim wypadku możesz skorzystać z możliwości reklamacji.

Oświadczenie możesz przesłać na przykład:

  • pisemnie na adres: SERVECOM.PL, ul. Częstochowska 81, 42-233 Czarny Las
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@servecom.pl
Produkty powinny być należycie zabezpieczone na czas transportu i dostarczone na nasz adres:

SERVECOM.PL
ul. Częstochowska 81
42-233 Czarny Las

Zwrot całego zamówienia lub części produktów

Zmieniłeś zdanie i chciałbyś wszystkie lub część produktów zwrócić? Będąc konsumentem masz prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym wszedłeś w posiadanie produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie produktów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest pod tym linkiem. Możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Oświadczenie możesz przesłać na przykład:

  • pisemnie na adres: SERVECOM.PL, ul. Częstochowska 81, 42-233 Czarny Las
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@servecom.pl
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W  przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji dot. wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli produkty zostały dostarczone, to proszę odesłać lub przekazać je nam na adres:

SERVECOM.PL
ul. Częstochowska 81
42-233 Czarny Las

Produkty powinny być należycie zabezpieczone na czas transportu i odesłane niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz produkty przed upływem terminu 14 dni. Poniesiesz bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Odpowiesz również tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danego produktu.

Wszystkie informacje odnoście odstąpienia od umowy, reklamacji i zwrotów znajdują się w regulaminie naszego sklepu.

Servecom.pl

Sklep

Mikołaja Kopernika 2

42-217 Częstochowa

esklep@servecom.pl

Telefon: +48 34 390 66 98