Bon na laptop dla nauczyciela

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z ministrem cyfryzacji ogłosiło program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele otrzymają bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopów – będą mogli kupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

W ramach programu nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Nauczyciele będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. Nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki spełni ich oczekiwania i potrzeby w pracy.

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów.


Sprawdź naszą ofertę laptopów dla nauczyciela tutaj.

Komu przysługuje wsparcie?

Zgodnie z zapisami ustawy, bon na zakup laptopa przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze procedowanego w Ministerstwie Cyfryzacji rozporządzenia, grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół uprawnionych do otrzymania wsparcia oraz ich kolejność mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot oraz charakter realizowanych zadań przez wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.

 

Bon nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień złożenia wniosku przez organ prowadzący:

 • nie jest czynnym nauczycielem, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia
 • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
 • przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni
 • jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022r. poz. 854)
Bony na laptopy dla nauczycieli wygasają 31 grudnia 2025 roku.

Harmonogram

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło harmonogram składania wniosków. Termin na złożenie przez uprawnionego nauczyciela wniosku w celu otrzymania wsparcia wynosi 30 dni, przy czym dla każdej grupy czas liczy się od innej daty:

10 października 2023 - wychowawcy i nauczyciele uczący w klasach IV-VIII publicznych szkół podstawowych

11 października 2023 - wychowawcy i nauczyciele uczący w klasach IV-VIII niepublicznych szkół podstawowych

12 października 2023 - wychowawcy i nauczyciele uczący w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych oraz w niepublicznych szkołach artystycznych

13 października 2023 - inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych

Dodatkowe informacje

 • bony będą przyznawane raz na pięć lat
 • wartość sprzętu może być wyższa, niż kwota bonu (w takim przypadku nauczyciele będą mieli możliwość dopłacenia różnicy w wartości – bon pomniejszy cenę zakupu o 2500 zł)
 • nauczyciele, którzy otrzymali wsparcie od rządu w kwocie 500 zł na zakup sprzętu komputerowego, mającego ułatwić e-nauczanie podczas pandemii, także będą mogli skorzystać z bonu
 • laptopy do pracy i nauki, zakupione z dofinansowania, nie będą mogły zostać sprzedane przez 5 lat od daty zakupu
 • bon należy wykorzystać jednorazowo, nie ma możliwości wzięcia komputera na raty, chyba że mowa o nadwyżce z własnych środków
 • bon nie podlega wymianie na gotówkę czy inne środki płatnicze oraz inne prawne środki wymiany

Wymagania sprzętowe

Ministerstwo określiło konkretne cechy, którymi ma się charakteryzować urządzenie kupione w ramach programu. Wybrany laptop musi być:
 • fabrycznie nowy
 • oryginalnie zapakowany
 • wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży
 • sprawny technicznie
 • nieużywany
 • objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją producenta
 • kompletny
 • wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej
 • nieobciążony prawami na rzecz osób trzecich

W kwestii podzespołów i funkcji określono natomiast następujące parametry:
 • wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1200 punktów
 • pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 8 GB
 • pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 256 GB
 • złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo)
 • klawiatura w układzie QWERTY
 • zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego
 • czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim – co najmniej 360 minut
 • WiFi – co najmniej wersja 5
 • Bluetooth – co najmniej wersja 5
 • ekran z kolorowym wyświetlaczem, przekątną co najmniej 13 cali, rozdzielczości co najmniej FHD
 • wbudowany mikrofon
 • wbudowana kamera
 • wbudowane głośniki stereo
 • waga nie większa niż 2,5 kg
 • wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych

 

Masz pytania dotyczące laptopa dla nauczyciela?

Skontaktuj się z naszym Doradcą:

Servecom.pl

Sklep

Mikołaja Kopernika 2

42-217 Częstochowa

esklep@servecom.pl

Telefon: +48 34 390 66 98