Sklep komputerowy SERVECOM.pl – sprzęt nowy i poleasingowy

Infolinia:
34 390 66 98
732 685 244

Zasilacz Movano 19v 3.42a (5.5x1.7) 65W do Acer, Packard Bell

Brak produktu w magazynie
44,00 PLN Cena online
Cena online obowiązuje wyłącznie przy złożeniu zamówienia w sklepie internetowym. Cena w sklepie stacjonarnym może różnić się od ceny online.

OPIS/SPECYFIKACJA

Producent urządzenia 4103, 530LC, 8002, 734TL, 6495T, 2314, Emachines, 4005, 361, 4501WLMi, 612, 2470, 2300LCi, 3000WTMi, 225XV, 4052LMi, 514, 4652LMi, 661LM, 7740Z, 2308WLM, 3222WXCi, 292LCi, 4151LCi, 533XVi, 8004LMiB, 741, 2355, 200, 4020WLCi, 372LCi, 4600, 621XC, 4060, 2302LC, 3200, 270, 4101WLCi, 524TE, 6002, 721TX, 4070, 2312WLMi, 4001WLCi, 347T, 4154LMi, 600, 8102WLMi, 802LMiB, 2413NLMi, 212TE, 4050LC, 382LCi, 4604WLM, 653LC, 5720G, 2303WLMi, 3210WXCi, 283LC, 3210WXMi, 283XV, 4103LCi, 530LCi, 8002LC, 734TXV, 6593, 2314WLMi, 4283WLMi, 4005LMi, 361EVi, 4502, 612TXC, 2480, 2300LM, 3001ENWTNi, 230, 4052NLCi, 514T, 4652NLCi, 661LMi, 7740ZG, 2308WLMi, 3222WXMi, 292LM, 4151LM, 534LC, 8005, 741LVF, 2355XM, 200DX, 4020NWLCi, 372LMi, 4601, 621XV, 4330, 2302LCi, 3200XCi, 270XV, 4101WLM, 524TXV, 6002LCi, 722, 4080, 2313, 4001WLC, 350, 4500, 600TER, 8103, 802XCi, 2413NWLCi, 212TXV, 4050LM, 382TC, 4604WLMI, 653LCi, 5730, 2303XC, 3210XCi, 283XVi, 4103LMi, 530XC, 8002LCi, 735, 6593G, 2318, 4280, 4005WLM, 364, 4502ALCi, 612TXCi, 2490, 2301, 3001NWTNi, 230XC, 4052WLCi, 514TXV, 4652WLMi, 661XC, 8371, 2310, 3230, 292LMi, 4151LMi, 534LCi, 8005LCi, 744, 2410WLMi, 200T, 4020WLMi, 372TC, 4601LC, 623, 4335, 2302LM, 3200XMi, 272, 4101WLMi, 525, 6003LC, 722iTX, 4235, 2313LC, 4001WLM, 350TE, 4500ALCi, 602, 8103WLMi, 803LC, 2413NWLM, 213, 4050LMi, 382TCi, 4650, 653XC, 5730G, 2304, 5735, 2304LC, 3210XMi, 290, 4103WLCi, 530XCi, 8002LCiB, 735TLV, 7530, 2318NWLMi, 5610, 4005WLMi, 364ECi, 4502LC, 612TXVi, 290D, 2301LC, 3001WTCi, 230XV, 4052WLMi, 515, 4654, 661XCi, 8471, 2310LCi, 3300, 293LCi, 4151NLCi, 534TL, 8005LCiB, 744LCF, 2412LC, 201, 4021, 372TCi, 4601LCi, 623LC, 4520, 2302LMi, 3201, 272LC, 4102, 525TE, 6003LCi, 722iTXV, 4670, 2313LCi, 4001WLMi, 350TE-N, 4500LCi, 602TER, 8104, 803LCi, 2413NWLMI, 213T, 4050WLCi, 382Ti, 4650LC, 653XCi, 653XV, 5740, 2304LCi, 3211WXCi, 290LC, 4104, 530XV, 8002LMi, 736, 7730, 2318WLM, 5620, 4009, 370, 4502LCi, 613, 290E, 2301LCi, 3001WTMi, 230XV-PRO, 4053, 515TE, 4654LM, 661XVi, 8472, 2312, 4000, 293LMi, 4151WLCi, 534XC, 8005LMi, 800, 2412LCi, 201T, 4021LCi, 372Ti, 4601LM, 623LCi, 4530, 2302NLCi, 3201NXCi, 272X, 4102LC, 525TX, 6003LM, 722TX, 4750, 2313LM, 4001XCi, 351, 4500LMi, 603, 8104WLCi, 803LCiB, 2413WLC, 213TX, 4050WLMi, 382TM, 4650LCi, 382TMi, 4650LM, 654LC, 5742, 2304LM, 3211WXMi, 290LCi, 4104WLMi, 530XVi, 8003, 736TL, 7730G, 2318WLMi, 5720, 4009LCi, 370TCi, 4502LMi, 613TXC, 3010, 2301LMi, 3002ENWTNi, 233, 4053LMi, 516, 4654LMi, 662LC, 8472G, 2312LC, 4000LCi, 340, 4151WLMi, 534XCi, 8005LMiB, 800LC, 2412LM, 201TXV, 4021LMi, 372TM, 4601WLM, 630, 4720, 2302WLM, 3201XCi, 272XV, 4102LCi, 525T, 6003LMi, 723, 4750Z, 2313LMi, 4002, 351TE, 4500WLCi, 603TER, 8104WLMi, 803LM, 2413WLCi, 213TXV, 4051, 4051LC, 383, 4650LMi, 654LCi, 5760, 2304LMi, 3212NWXCi, 290LMi, 4106, 531LC, 8003LCi, 736TLV, 5600, 2319, 6410, 4010, 370Ti, 4502WLCi, 613TXCi, 3020, 2301NLC, 3002LC, 233LC, 4100, 516TE, 4654WLMi, 662LCi, 8472T, 2312LCi, 4000LMi, 340T, 4152LC, 534XV, 8006, 800LCi, 2412LMi, 202, 4021NWLCi, 372TMi, 4601WLMi, 630XCi, 4730, 2302WLMi, 3201XMi, 272XVi, 4102LM, 525TXV, 6004, 723TX, 5344, 2313NLC, 4002LC, 351TEV, 4500WLMi, 604, 8106, 803LMiB, 2413WLM, 220, 2413WLMi, 222, 4051LCi, 383Tci, 4651LC, 654XC, 6231, 2304WLCi, 3212NWXMi, 290XMi, 4106WLMi, 531LCi, 8003LCiB, 737, 2319NLCi, 6460, 4010WLCi, 370TMi, 4502WLM, 613TXV, 3030, 2301NLCi, 3002NWTNi, 233X, 4100LCi, 517, 4655LMi, 662LM, 8472TG, 2312LM, 4000NLCi, 341, 4152LCi, 535LC, 8006LCi, 800LCIB, 2412NLC, 202T, 4021WLCi, 374, 4602, 630XV, 4740, 2303, 3202, 273, 4102LMi, 527, 6004LC, 723TXVi, 5360, 2313NLCi, 4002LCi, 352, 4501, 604TER, 8106WLMi, 803XCi, 2414LMi, 222X, 4051LM, 512, 4651LCi, 654XCi, 6252, 2304WLMi, 3212WXMi, 290XVi, 4150, 531XC, 8003LM, 737TLV, 2350, 6592, 4011LCi, 371, 4502WLMi, 614, 3040, 2301NXCi, 3002WTCi, 233XV, 4100LMi, 517TE, 5210, 662LMi, 8572G, 2312LMi, 4000WLCi, 341T, 4152LM, 535LCi, 8006LM, 800LM, 2412NLM, 210, 4021WLMi, 374TCi, 4602LCi, 632, 5100, 2303LC, 3202XCi, 273X, 4102NLCi, 527TXVi, 6004LCi, 730, T5600, 2313NLM, 4002LM, 352TE, 4501ALC, 610, 610TX, 803XVi, 610TXi, 804LC, 2414WLM, 223, 4051LMi, 512DX, 4651LM, 654XV, 6291, 2305, 3212XCi, 291LCi, 4150LC, 531XCi, 8003LMi, 738, 2352, 7320, 4011LMi, 371LCi, 4503, 614TXC, 3210Z, 2301WLC, 3002WTMi, 233XVi, 4100WLM, 520, 5310, 662XCi, 8572T, 2312NLC, 4000WLMi, 342, 4152LMi, 536LCi, 8006LMi, 800LMi, 2413LC, 210T, 4022, 380, 4602LMi, 632XCi, 5110, 2303LCi, 3202XMi, 273XV, 4102NLMi, 528, 6004LMi, 730TX, 5725, 2313NLMi, 4002LMi, 353, 4501ALCi, 610TXC, 4501LC, 610TXV, 612TXV, 804LCi, 2414WLMi, 223X, 4051WLCi, 512T, 4651LMi, 655LCi, 6292, 2305LCi, 3212XMi, 291LCi-G, 4150LCi, 531XV, 8003LMiB, 738TLV, 2352LCi, 7510, 4011WLCi, 371LMi, 4503LCi, 614TXCi, 3240, 2301WLCi, 3002XCi, 234, 4100WLMi, 520iT, 5510, 663LCi, 8572TG, 2312NLM, 4001, 342T, 4152NLC, 550, 8006LMiB, 800LMiB, 2413LCi, 210TER, 4022NWLMi, 380LCi, 4602WLMi, 633, 5320, 2303LM, 3204, 275, 4102NWLCi, 528TE, 7520, 730TXV, 5744, 2313NWLM, 4002NLCi, 353TE, 353TEV, 4501LCi, 610TXVi, 2400, 804LCiB, 2419LCi, 223XC, 4051WLMi, 512T-64, 4651NLM, 660, 6492, 2306, 3213WXCi, 291LMi, 4150LM, 533LC, 8004, 739, 2353, 7720, 4011WLMi, 371TCi, 4503LMi, 614TXV, 3250, 2301WLM, 3002XMi, 234LCi, 4101, 521, 5520, 663LM, 2300, 2312NWLC, 4001LC, 343, 4152NLCi, 550LC, 8100, 800XC, 2413LM, 210TXF, 4022WLCi, 380TCi, 4603, 633LCi, 5330, 2303LMi, 3204XCi, 275LC, 4102NWLMi, 529, 8000, 732, 5744Z, 2313NWLMi, 4002WLCi, 4002WLM, 354, 4501LMi, 611, 2410, 804LM, 2419NLCi, 223XV, 4052, 512TE, 4651WLMi, 660LCi, 6592G, 2306LCi, 3213WXMi, 291LMi-G, 4150LMi, 533LCi, 8004LCi, 739GLTV, 2353LC, 8210, 4012NLCi, 371TCiXP, 4503WLMi, 614TXVCi, 3260, 2301WLMi, 3003WTCi, 261, 4101LCi, 521TE, 5710, 663LMi, 2430, 2312NWLCi, 4001LCi, 343T, 4152WLMi, 550LV, 8101, 800XCi, 2413LMi, 211, 4024WLMi, 381, 4603WLMi, 650, 5520G, 2303NLC, 3204XMi, 281, 4102WLC, 529ATXV, 8000LCi, 732TLV, 6253, 2313WLC, 2313WLCi, Acer, 4002WLMi, 354TE, 4501WLC, 611TXC, 2420, 804LMi, 2490WLMi, 225, 4052LC, 513, 4652LC, 660LMi, 7520G, 2308, 3220, 291XCi, 4150NLCi, 533XC, 8004LCiB, 739TLV, 2353LM, 260, 4015LCi, 371Ti, 4504, 620, 3270, 2301XC, 3003WTMi, 261X, 4101LM, 521TEV, 6000, 720, 2460, 2312NWLM, 4001LM, 345, 4153LM, 550XV, 8101WLMi, 802LCi, 2413NLC, 211T, 4025LCi, 381TC381TCi, 4603WLCi, 650LC, 5530, 2303NLCi, 3205, 281XC, 4102WLCi, 529TX, 8000LMi, 732TX, 6293, 732TXV, 6452, 2313WLM, Gateway, 4004, 354TEV, 4501WLCi, 611TXCi, 2440, 804LMiB, 3000, 225X, 4052LCi, 513DX, 4652LCi, 661LC, 7720G, 2308LCi, 3220WXCi, 291XCiX, 4150WLMi, 533XCi, 8004LM, 740, 2353LMi, 280, 4015LMi, 371TMi, 4504LM, 621, 3280, 2301XCi, 3004WTCi, 261XC, 4101LMi, 521TXV, 6000LCi, 720TX, 310, 2312NWLMi, 4001LMi, 345T, 4153LMi, 551, 8102, 802LCiB, 2413NLCi, 212, 4050, 381Ti, 4604, 650XC, 5542, 2303WLCi, 3205XMi, 281XV, 4102WLM, 529TXVi, 8001, 8001LCiB, 734, 6493, 2313WLMi, Packard Bell, 4004LMi, 360, 4501WLM, 611TXV, 2450, 2300LC, 3000WTCi, 225XC, 4052LM, 513T, 4652LM, 661LCi, 7740G, 2308LMi, 3220WXi, 292LC, 4151LC, 533XV, 8004LMi, 740LVF, 2353WLMi, 8572, 4020, 372, 4504LMi, 621LV, 3290, 2302, 3004WTMi, 261XV, 4101WLC, 524, 6001, 720TXV, 320, 2312WLCi, 4001NLCi, 347, 4154LM, 551XV, 8102WLCi, 802LMi, 2413NLM, 212T, 4050LCi, 382, 4604WLCi, 650XCi, 5710G, 2303WLM, 3210, 283, 4102WLMi, 530
Kabel_zasilajacy 2 pin
Dostawa 2023-01-25
Wejscie AC 100-240V
Wyjscie 19V 3.42A
Wtyk Średnica zewnętrzna 5.5 mm, długość 12 mm, średnica wewnętrzna 1.7 mm
Stan nowy
Moc 65W
Zabezpieczenie_przed przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym
Certyfikat CE, RoHS
W_zestawie zasilacz, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, kabel zasilający
Wymiary 107.50 x 46.00 x 29.30 mm
Nowy zasilacz do laptopa Acer firmy Movano wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Acer skierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.      JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
Odporność temperaturowa - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
Test elektryczny - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza. 
Test przeciwzwarciowy i przepięciowy - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
 Test końcowy - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.   W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

RATY/LEASING

Zakupy na raty

Oferujemy sprzedaż ratalną poprzez bank Santander. Poniżej symulator ratalny - należy wpisać cenę wybranego w naszym sklepie towaru oraz wybrać ilość rat i ewentualną wpłatę własną. W przypadku chęci zakupu ratalnego prosimy o kontakt, zarezerwujemy wybrany towar i prześlemy na Twój adres e-mail link do strony, na której będą Państwo mogli złożyć wniosek o kredyt.

oblicz raty

Leasing sprzętu IT

Dla FIRM oferujemy możliwość zakupu towarów dostępnych w naszej ofercie w formie leasingu poprzez Leasing PLUS. Minimum formalności dla firm!

leasing plus

Piotr

Doradca Klienta

tel. 531066008

sprzedaz@servecom.pl

OPINIE

Dodaj opinię

Brak opinii dla tego produktu.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo pełną gamę sprzętu IT od...
Outsourcing IT     Dlaczego outsourcing? obniżenie kosztów zatrudnienia informatyka na stały...
Serwis komputerowy Częstochowa Servecom.pl oferuje Państwu naprawy: komputerów PC oraz...
Nasi partnerzy
Sklep komputerowy SERVECOM.pl oferuje sprzęt IT poleasingowy i nowy: laptopy, komputery PC, monitory, tablety, smartfony, drukarki, serwery. Od tanich urządzeń do domu, biura, czy małej firmy, po zaawansowane rozwiązania dla przedsiębiorstw wraz z pełną obsługą informatyczną. Jesteśmy bezpośrednim importerem używanych laptopów i komputerów z firm leasingowych. W naszym magazynie stale dostępnych jest kilkadziesiąt modeli urządzeń z biznesowych serii takich jak Lenovo ThinkPad, Dell Latitude, HP Probook / Elitebook, Apple Macbook. Posiadamy własny serwis – naprawa komputerów, laptopów, tabletów, smartfonów i sprzętu elektronicznego, włącznie z naprawą płyt głównych, BGA, wymianą kart graficznych w laptopach, wymianą wyświetlaczy i ekranów dotykowych w tabletach i smartfonach. W ramach kompleksowej obsługi informatycznej dla firm świadczymy obsługę serwisową, wsparcie techniczne i konsulting IT. Ponadto oferujemy oprogramowanie sprzedażowo-magazynowe Asseco Wapro oraz kasy fiskalne Posnet, monitoring wizyjny CCTV, systemy alarmowe, centrale telefoniczne, sieci komputerowe z gwarancją do 25 lat. Nasz sklep stacjonarny i siedziba firmy znajduje się na ul. Kopernika 2 w Częstochowie, natomiast usługi informatyczne świadczymy na terenie województwa śląskiego i całego kraju.

Servecom.pl

Sklep

Mikołaja Kopernika 2

42-217 Częstochowa

esklep@servecom.pl

Telefon: +48 34 390 66 98